Przejdź do treści

Wskazówki dotyczące używania rękawiczek jednorazowych

 • przez
rękawiczka nitrylowa
Kiedy już dokonamy wyboru odpowiedniego rodzaju rękawiczek (więcej o różnych typach rękawiczek możecie znaleźć tutaj), należy pamiętać o podstawowych zasadach stosowania tego środka ochrony. Oto kilka wskazówek dotyczących właściwego używania rękawiczek jednorazowych:

 • Użyj odpowiedniego do zadania rodzaju rękawiczek.
 • Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
 • Jeśli to możliwe, traktuj rękawice ostrożnie. Unikaj mechanicznych naprężeń rękawicy (np. zaczepiania lub rozdzierania).
 • Jeśli to możliwe, używaj bezpudrowych rękawic o niskiej zawartości alergenów.
 • Dokładnie zdezynfekuj i osusz ręce przed użyciem rękawic.
 • Zawsze zakładaj rękawiczki czystymi i suchymi rękami bezpośrednio przed kontaktem z pacjentem.
 • Uszkodzone, zabrudzone lub mokre rękawice należy natychmiast wymienić.
 • Używaj jednorazowych rękawiczek tylko raz. Nie dezynfekuj rąk w rękawiczkach.
 • Konsekwentnie stosuj pielęgnację dłoni, ale nie używaj produktów pielęgnacyjnych bezpośrednio przed założeniem rękawic.
 • Załóż dwie pary rękawic, jeśli spełniony jest jeden lub więcej z poniższych warunków:
  • Gdy ryzyko perforacji jest wysokie.
  • Podczas godzinnych operacji.
  • Jeśli istnieje szczególne ryzyko infekcji.